Även fast Pandy kan förutse vissa risker med ett jobb så är det kundens yttersta ansvar att veta av känsligheter i hemmet. Exempel på detta kan vara vattenrör, elledningar, metallstolpar och annat som kan utbringa skada på verktyg och inventarier.

Hittade du svaret?