Ja. Detta för att garantera trygghet åt er och våra medarbetare.

Vi har en erforderlig ansvarsförsäkring för flyttservice som förhåller sig till Allmänna bestämmelser BOHAG 2010. Maxersättningen per skada och hushåll är 20pbb, motsvarar 952 000 kr år 2021. Prisbasbeloppet ändras varje år, det är SCB (Statistiska Central Byrån) som fastställer prisbasbeloppet för varje år.

Utanför flyttjänster har vi har även tillsammans med Trygg Hansa tagit fram en försäkring som täcker person- och sakskador upp till 10 miljoner SEK.

Hittade du svaret?